Ergotherapie bij

Hieronder vindt u meer informatie over wat ergotherapie kan betekenen bij verschillende aandoeningen

Ziekte van Parkinson

Ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen. Dagelijkse activiteiten die voorheen vanzelfsprekend…

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen Door ouderdom gerelateerde klachten kunnen er problemen ontstaan bij de uitvoer van de dagelijkse activiteiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan valincidenten in en rond huis, een verminderde mobiliteit of verwardheid. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met het veilig zelfstandig functioneren thuis. Tijdens de ergotherapie wordt gekeken welke activiteiten u uitvoert en op welke manier u deze het beste…

Hersenletsel

Hersenletsel Door een ziekte of ongeluk kunnen de hersenen beschadigd raken. Dit wordt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) genoemd. Bij NAH kunt u denken aan: Wanneer iemand hersenletsel heeft opgelopen kunnen soms de meest vanzelfsprekende handelingen moeizaam gaan. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, reizen, werken of het structureren van dagactiviteiten; het kan tot flinke frustraties leiden, omdat het niet meer zo gaat…

Covid-19

Covid-19 Ergotherapie speelt een belangrijke rol in de revalidatie bij langdurige klachten na een COvid-19 besmetting. Hieronder leest u meer informatie over wat ergotherapie kan betekenen. Omgaan met vermoeidheid Vermoeidheid is een vaak voorkomende probleem na een IC opname of ernstig ziek zijn. Soms blijven vermoeidheidsklachten langer aanwezig waardoor het invloed kan hebben op het dagelijks functioneren. Tijdens de ergotherapie kijken we hoe…

Reumatische aandoeningen

Reumatische aandoeningen Reuma is een verzamelnaam voor veel verschillende soorten reuma zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie etc. Een reumatische aandoening kan u hinderen bij de uitvoer van alledaagse handelingen. Bij de ergotherapie leert u hoe u deze activiteiten weer zo goed en zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De uitgangspunten daarbij zijn dat uw gewrichten zo min mogelijk worden belast om verdere beschadiging…

Cognitieve revalidatie

Cognitieve revalidatie Door een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk of een andere neurologische aandoening kan hersenletsel ontstaan. Mensen met hersenletsel kunnen naast lichamelijke klachten te maken krijgen met klachten op het gebied van het voelen en denken (cognitieve problemen). Vaak zijn deze gevolgen niet direct zichtbaar. Pas later, als mensen de draad weer oppakken na een periode van lichamelijke revalidatie worden deze gevolgen steeds duidelijker. Voorbeelden…

ASITT – overprikkeling

ASITT Het ASITT protocol is een behandelmethode, bedoeld voor mensen met zintuigelijke overprikkelingsklachten en duizeligheid (problemen met sensorische integratie) na een whiplash, hoofdletstel of andere niet aangeboren hersenaandoeningen.Het laatste jaar blijkt dat ASITT ook effectief kan zijn bij aanhoudende klachten van overprikkeling na een COVID-19 besmetting. Sensorische integratie is de soepele samenwerking (integratie) in je lichaam tussen waarnemen (sensoriek) en…

Reattach

Reattach ReAttach is een interventie om kinderen, en volwassenen te ondersteunen bij het verwerken van psychologische stress en het ontwikkelen van stresstolerantie, adaptieve (pro)-actieve coping stijlen en veerkracht. Inmiddels wordt ReAttach wereldwijd door zorg professionals ingezet bij kinderen en volwassen met centraal neurologische problematiek, functioneel neurologische stoornissen, oncologische problematiek, psychosomatische klachten, (psycho)geriatrische problematiek, taal- spraakstoornissen en post-traumatische en stress-klachten. De…

Dementie

Dementie Binnen de praktijk bieden wij het EDOMAH programma. Dit staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis . In Nederland hebben ruim 260.000 mensen een vorm van dementie en de verwachting is dat dit verder zal stijgen. Problemen die kunnen ontstaan bij dementie zijn: Deze problemen kunnen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en…

Oncologische aandoeningen

Oncologische aandoeningen Door kanker of de behandeling daarvan, kunt u te maken krijgen met problemen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. U kan lichamelijke beperkingen ervaren door veranderingen in mobiliteit en/of kracht. Daarnaast speelt vermoeidheid vaak een rol tijdens en/of na de behandeling. Door deze verminderde energie bent u misschien niet in staat om alles te doen wat u graag…

Vermoeidheid

Vermoeidheid Bij een aandoening of chronische pijn kan vermoeidheid een vervelende bijkomstigheid zijn. Kunt u de ene dag meer dan de andere dag? Voelt u zich de ene dag goed en staat u de andere dag gebroken op? Tijdens de ergotherapie gaan we kijken naar uw dagindeling en de zogenaamde balans tussen belasting en belastbaarheid. Dus wat u doet op…

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen Bij verschillende neurologische aandoeningen zoals, Multiple Sclerose (MS) en Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of spierziekten wordt vaak de ergotherapeut betrokken. Er wordt gekeken op welke manier u zo lang mogelijk uw activiteiten zelfstandig kan blijven uitvoeren. Spierziekten-MS-ALS of vergelijkbare aandoeningen zijn ziektebeelden die geleidelijk of soms snel tot steeds meer beperkingen leiden. Wij informeren u zo goed mogelijk over…

Advies

U kunt bij ons ook terecht voor advies over hulpmiddelen, woningaanpassingen en verkeerstrainingen met scootmobiel, rolstoel of fiets.

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van een arts nodig heeft om een afspraak te maken. In sommige gevallen is het wel wenselijk om een verwijsbrief te hebben. Wij kunnen u hierover informeren.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering voor 10 uur per jaar. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in de aanvullende verzekering. Voor de precieze vergoeding kunt u uw polis nakijken. Hierin staat ook het eigen risico vermeld