Gang van zaken

Voor een prettige en duidelijke samenwerking hanteren wij binnen de praktijk onderstaande praktijkregels.

Eerste afspraak

Voor de eerste afspraak is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, omdat wij verplicht zijn om dit te controleren. Daarnaast hebben CZ verzekerden een verwijsbrief nodig, omdat de behandelingen anders niet voor vergoeding in aanmerking komen

Aan huis

Wij behandelen vaak aan huis. Voor behandelingen aan huis wordt een toeslag in rekening gebracht bij uw zorgverzekering volgens de geldende tarieven van uw zorgverzekering. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief is waarop staat aangegeven dat behandeling aan huis noodzakelijk is.

Afmelden

Als u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij u vriendelijk om tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Dit kunt u telefonisch doen via 085-4017793 of u stuurt een email naar info@ergotherapie-vandonselaar.nl. Wanneer u afspraak bent vergeten of niet tijdig heeft afgemeld wordt 50% van het behandeltarief in rekening gebracht.Heeft u een geldige reden voor uw afwezigheid (ziekte of noodgeval) dan geldt bovenstaande uiteraard niet!

Tevredenheid

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze cliënten de behandelingen ervaren en wat wij kunnen verbeteren. Om deze reden doen wij regelmatig een clienttevredenheidsonderzoek. U kunt hiervoor benaderd worden om aan deel te nemen. Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw gegevens om gegaan.

Privacy

Wij hechten grote waarden aan uw privacy en gaan hier zorgvuldig mee om. Wanneer u bij ons in behandeling bent hebben wij persoonlijke gegevens van uw nodig. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens alleen voor onze eigen dossiervoering. Onze volledige privacy verklaring vindt u HIER.

Klachten

Wij proberen altijd onze uiterste best te doen, mocht u desondanks een klacht hebben bespreek dit dan eerst met uw behandelend therapeut. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Eline van Donselaar via 06-14453725. Wij zullen in alle redelijkheid werken aan een oplossing. Wij zijn ook aangesloten bij de klachtencommissie van Ergotherapie Nederland.

Vergoeding

De vergoeding voor ergotherapie is geregeld vanuit de basisverzekering. Iedere verzekerde heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in de aanvullende verzekering. Bij ons valt de handtherapie ook onder de ergotherapie waardoor het ook voor 10 uur per jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg opgenomen in de basisverzekering telt het eigen risico mee.

Wij hebben voor 2023 met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Wij hebben geen contract afgesloten met Caresq en het daarbij behorende label Aevitae.

Wanneer er een spalk gemaakt wordt tijdens de behandeling dan vragen wij hiervoor een eigen bijdrage. Afhankelijk van het soort spalk varieert dit bedrag tussen  €5 en €50 euro. Dit is een vergoeding voor het materiaal wat wij gebruiken, omdat dat niet declarabel is bij uw zorgverzekering.