Praktijkregels

Voor een prettige en duidelijke samenwerking hanteren wij binnen de praktijk onderstaande praktijkregels. Informatie over vergoeding van de behandelingen leest u hier

Eerste afspraak

Voor de eerste afspraak is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, omdat wij verplicht zijn om dit te controleren. Daarnaast hebben CZ verzekerden een verwijsbrief nodig, omdat de behandelingen anders niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Afspraak tijdig afzeggen

Als u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij u vriendelijk om tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Dit kunt u telefonisch doen via 06-14453725 of u stuurt een email naar info@ergotherapie-vandonselaar.nl Uiteraard kunt u op elk gewenst tijdstip een voicemail-bericht achterlaten. Wanneer u afspraak bent vergeten of niet tijdig heeft afgemeld wordt 50% van het behandeltarief in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Heeft u een geldige reden voor uw afwezigheid (ziekte of noodgeval) dan geldt bovenstaande uiteraard niet!

Behandeling aan huis

Als ergotherapeuten behandelen wij vaak aan huis. Voor behandelingen aan huis wordt een toeslag in rekening gebracht bij uw zorgverzekering volgens de geldende tarieven van uw zorgverzekering. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief is waarop staat aangegeven dat behandeling aan huis noodzakelijk is.

Clienttevredenheid

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze cliënten de behandelingen ervaren en wat wij kunnen verbeteren. Om deze reden doen wij regelmatig een clienttevredenheidsonderzoek. U kunt hiervoor benaderd worden om aan deel te nemen. Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw gegevens om gegaan.

Klachten

Wij proberen ons uiterste best te doen, mocht u desondanks een opmerking of een klacht hebben over uw ergotherapeut of de gang van zaken, neem dan contact op met de praktijkhouder: Eline van Donselaar. Wij zullen in alle redelijkheid werken aan een oplossing. Wij zijn tevens aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van Ergotherapie Nederland. Ook hier kunt u terecht voor het melden van een klacht.

Privacyverklaring

Van Donselaar, ergotherapie & handtherapie hecht grote waarde aan uw privacy. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u bij ons onder behandeling bent hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen dossiervorming. Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan de eindrapportage richting de verwijzer en de aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of Wmo. Dit gaat altijd in overleg met u. Bij de verwerking en registratie van uw gegevens volgen wij nauwgezet de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn verplicht om onze behandeldossiers 15 jaar te bewaren. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien en om informatie te laten aanpassen. Lees HIER onze volledige privacyverklaring.