Dementie

Binnen de praktijk bieden wij het EDOMAH programma. Dit staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis . In Nederland hebben ruim 260.000 mensen een vorm van dementie en de verwachting is dat dit verder zal stijgen.

Problemen die kunnen ontstaan bij dementie zijn:

  • Stoornissen in het geheugen
  • Gedragsproblemen
  • Verlies van initiatief
  • Verlies van zelfstandig kunnen functioneren
  • Verlies van betrokkenheid bij sociale activiteiten

Deze problemen kunnen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en zetten familierelatie’s en vriendschappen onder druk. Van de mensen met een vorm vanDeze problemen kunnen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en zetten familierelatie’s en vriendschappen onder druk. Van de mensen met een vorm van dementie woont 70% thuis en worden verzorgd door familie en naasten, de zogenaamde mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mantelzorgers zwaar wordt belast.

Het EDOMAH programma is een evidence based behandeling waarbij de oudere met dementie en de mantelzorger getraind worden in zelfredzaamheid en zelfmanagement. Het doel is om de oudere met dementie zo lang mogelijk is staat te stellen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te blijven voeren. Wanneer dit niet meer zelfstandig lukt zal de ergotherapeut de mantelzorgers coachen. Ze leren welke strategieën effectief zijn, hoe ze de oudere met dementie instructies kunnen geven en hoe ze de (woon) omgeving het beste kunnen aanpassen. En dat werkt.

Diverse onderzoeken1 tonen aan dat de interventie EDOMAH een van de meest effectieve methodes is om het leven van ouderen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Bijna vier op de vijf cliënten voelt zich na tien sessies aan huis vooruit gegaan bij dagelijkse activiteiten zoals huishouden, zelfverzorging of hobby’s. Ook op langere termijn blijven de positieve effecten behouden. Na drie maanden voeren cliënten hun dagbesteding niet alleen beter uit, ze hebben dan ook nieuwe activiteiten opgepakt.

1. RCT  Maud Graff (Graff et al, 2006, 2007, 2008)