Kinder ergotherapie

Hieronder vindt u meer informatie over wat kinderergotherapie kan betekenen

Kleuter- & schoolse vaardigheden

omschrijving

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid Kinderergotherapie helpt een kind dagelijkse activiteiten te doen in de eigen omgeving. We werken samen aan zelfstandigheid. De ontwikkeling van zelfredzaamheid verschilt per kind, elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Soms kunnen kinderen problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met aankleden, smeren van een boterham, tanden poetsen, haren kammen, fietsen…

Schrijven

Schrijfproblemen ‘Schrijven’ is een complexe vaardigheid, waar veel ontwikkelingsprocessen samen komen, zoals de motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie. Netjes schrijven is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben moeite om leesbaar en duidelijk te schrijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan je kind problemen hebben in de fijne motoriek of kan er een kracht-regulatie probleem zijn waardoor…

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking Als de sensorische informatieverwerking oftewel prikkelverwerking goed verloopt, voelen we ons goed en staan we open om te leren, te spelen en onszelf te ontwikkelen. Sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’. De zintuigen die wij allemaal kennen zijn: ruiken, proeven, voelen, horen en zien. De zintuigen voorzien ons van informatie over ons lichaam en de omgeving. De hersenen…

Spelen

Spelen Kinderen leren door te spelen. Soms heeft een kind moeite met spelen. Dit kan gaan om samen spelen, alleen spelen of bijvoorbeeld fantasiespel. Voorbeelden van problemen bij spelen zijn: De ergotherapeut zal bij problemen met spelen bekijken waar de problemen vandaan komen doormiddel van observatie, gesprek met ouder(s) en eventueel vragenlijsten. Vervolgens zullen de ouders en evt. andere betrokkenen…

Planmatig

Plannen en organiseren Soms kan een kind moeite hebben met het plannen en/organiseren van taken. Kinderen kunnen dan moeite hebben om te beginnen met een taak, taken door elkaar halen of ze komen niet uit met de tijd. Ze komen te laat, hebben moeite met het opruimen van materialen of raken vaak spullen kwijt. Oudere kinderen kunnen problemen hebben met het…

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van een arts nodig heeft om een afspraak te maken. In sommige gevallen is het wel wenselijk om een verwijsbrief te hebben. Wij kunnen u hierover informeren.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering voor 10 uur per jaar. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in de aanvullende verzekering. Voor de precieze vergoeding kunt u uw polis nakijken. Hierin staat ook het eigen risico vermeld. Het eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar op zorg uit de basisverzekering.