Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

Dagelijkse activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren kunnen ineens moeilijk worden. U kunt hierbij denken aan het aankleden, draaien in bed, opstaan vanuit een stoel, met mes en vork eten etc.

Tijdens de ergotherapie wordt gekeken hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw partner of andere naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft;
  • weer oppakken van gezamenlijke activiteiten;
  • het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten.

Naast de fysieke problemen kunnen er bij de ziekte van Parkinson ook cognitieve problemen ontstaan. Dit zijn problemen op het gebied van het denken en het voelen. Lees meer over ergotherapie bij cognitieve problemen.

Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Breda