Reattach

ReAttach is een interventie om kinderen, en volwassenen te ondersteunen bij het verwerken van psychologische stress en het ontwikkelen van stresstolerantie, adaptieve (pro)-actieve coping stijlen en veerkracht.

Inmiddels wordt ReAttach wereldwijd door zorg professionals ingezet bij kinderen en volwassen met centraal neurologische problematiek, functioneel neurologische stoornissen, oncologische problematiek, psychosomatische klachten, (psycho)geriatrische problematiek, taal- spraakstoornissen en post-traumatische en stress-klachten.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken. Je zou ReAttach kunnen zien als een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de therapeut je helpt om sterker te worden door (gemiddeld 5 keer) een training te doen.  ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen.

Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.