Cognitieve revalidatie

Door een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk of een andere neurologische aandoening kan hersenletsel ontstaan. Mensen met hersenletsel kunnen naast lichamelijke klachten te maken krijgen met klachten op het gebied van het voelen en denken (cognitieve problemen). Vaak zijn deze gevolgen niet direct zichtbaar. Pas later, als mensen de draad weer oppakken na een periode van lichamelijke revalidatie worden deze gevolgen steeds duidelijker. Voorbeelden kunnen zijn verstrooidheid, snel moe zijn, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. Het zijn problemen die een grote druk kunnen leggen op het dagelijkse functioneren en vaak levert het frustratie en onzekerheid op. Waarom gaat het niet meer zoals vroeger?

Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van deze cognitieve vaardigheden, die ten gevolge van hersenletsel beperkt, verandert of verdwenen zijn. De ergotherapie is er op gericht dat u weer zo goed mogelijk kan functioneren in de maatschappij. De behandeling is gericht op:

  • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders verlopen dan voorheen.
  • Oefenen van de cognitieve vaardigheden om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
  • Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen.
  • Leren toepassen van compensatiestrategieën/externe hulpmiddelen tijdens dagelijkse activiteiten.