Spelen

Kinderen leren door te spelen. Soms heeft een kind moeite met spelen. Dit kan gaan om samen spelen, alleen spelen of bijvoorbeeld fantasiespel. Voorbeelden van problemen bij spelen zijn:

  • Weinig of moeilijk kunnen spelen
  • Niet goed samen kunnen spelen met leeftijdgenootjes
  • Niet weten wat met speelgoed te moeten doen
  • Moeite met het bedenken van spel
  • Speelt alleen met oudere of jongere kinderen
  • Speelt het liefst alleen op de computer
  • Angst wat invloed heeft op het spelen, bijvoorbeeld angst om te vallen.

De ergotherapeut zal bij problemen met spelen bekijken waar de problemen vandaan komen doormiddel van observatie, gesprek met ouder(s) en eventueel vragenlijsten.

Vervolgens zullen de ouders en evt. andere betrokkenen begeleid worden hoe ze het kind kunnen stimuleren en begeleiden en er kan ook individueel met het kind gewerkt worden om de speelvaardigheid te vergroten.