Kleuter- en schoolsevaardigheden

Schoolse vaardigheden zijn die vaardigheden die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en functioneren op de basisschool, zoals veters strikken, voorbereidend lezen en schrijven, concentratie, knutselen of zelfstandig werken aan een taakje. Soms zijn er signalen dat een kind problemen heeft met motorische en/of cognitieve vaardigheden waardoor hij en of zij moeite heeft met de uitvoer van bepaalde vaardigheden.

Hieronder een overzicht van veel voorkomende vragen die wij krijgen in de praktijk:

Schrijfproblemen: slordig schrijven, letters en/ of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand
Problemen met de fijne motoriek
Moeite met knippen, vouwen, tekenen en scheuren
Problemen in het plannen en ordenen
Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
Problemen in het zelfstandig uitvoeren van taken
Concentratie- en aandachtsproblemen

Werkwijze

De behandeling start altijd met een intake gesprek. Vervolgens onderzoekt onze ergotherapeut samen met het kind, ouders/verzorgers, en eventueel leerkracht welke activiteiten of vaardigheden moeilijk zijn. De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken, observaties en testen in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

Tijdens de behandelingen wordt er door behandeling en training gewerkt aan de opgestelde doelen om de uitvoer van de activiteiten of vaardigheden te verbeteren.