Zelfredzaamheid

Kinderergotherapie helpt een kind dagelijkse activiteiten te doen in de eigen omgeving. We werken samen aan zelfstandigheid.

De ontwikkeling van zelfredzaamheid verschilt per kind, elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Soms kunnen kinderen problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met aankleden, smeren van een boterham, tanden poetsen, haren kammen, fietsen of veters strikken

Bij de ergotherapie kan geoefend worden met deze praktische vaardigheden en kunnen tips gegeven worden om de taken makkelijker te maken.

Werkwijze

De behandeling start altijd met een intake gesprek. Vervolgens onderzoekt onze ergotherapeut samen met het kind, ouders/verzorgers, en eventueel leerkracht welke activiteiten of vaardigheden moeilijk zijn. De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken, observaties en testen in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

Tijdens de behandelingen wordt er door behandeling en training gewerkt aan de opgestelde doelen om de uitvoer van de activiteiten of vaardigheden te verbeteren.