Prikkelverwerking

Als de sensorische informatieverwerking oftewel prikkelverwerking goed verloopt, voelen we ons goed en staan we open om te leren, te spelen en onszelf te ontwikkelen.

Sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’. De zintuigen die wij allemaal kennen zijn: ruiken, proeven, voelen, horen en zien. De zintuigen voorzien ons van informatie over ons lichaam en de omgeving. De hersenen nemen de informatie op die via de zintuigen binnenkomt. De informatie vanuit de verschillende zintuigen wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren.

Bij kinderen kan er sprake zijn van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels kunnen te sterk binnen komen, of juist niet sterk genoeg. Als gevolg daarvan reageert het kind anders op de omgeving. 

Wanneer de prikkelverwerking afwijkend verloopt kan dit leiden tot opvallend gedrag, bijvoorbeeld: boos, verdrietig, afwezig/dromerig, onrustig, geïrriteerd.

Enkele voorbeelden:

Mijn kind heeft moeite met in slaap vallen door een te vol hoofd

Mijn kind lijkt niet te horen wat ik zeg, soms moet ik het wel 5x herhalen voor het eindelijk binnenkomt.

Mijn kind is erg gevoelig voor geluid en drukte

Mijn kind heeft last van kaartjes, naden en bepaalde stoffen van kleding.

Mijn kind heeft thuis driftbuien die uit het niets lijken te ontstaan.