Plannen en organiseren

Soms kan een kind moeite hebben met het plannen en/organiseren van taken. Kinderen kunnen dan moeite hebben om te beginnen met een taak, taken door elkaar halen of ze komen niet uit met de tijd. Ze komen te laat, hebben moeite met het opruimen van materialen of raken vaak spullen kwijt. Oudere kinderen kunnen problemen hebben met het maken van huiswerk of het werken met een agenda.

Deze problemen kunnen zich zowel voordoen op school als thuis. Het vermogen om te kunnen plannen en organiseren behoort tot een van de executieve functies. Executieve functies hebben een regelfunctie in de hersenen. Ze zijn van belang om goed te kunnen functioneren.

Dit valt onder de executieve functies:

  • Organiseren en structuur aanbrengen in activiteiten
  • Plannen van taken en activiteiten
  • Aandacht richten en vasthouden
  • Controle hebben over impulsen, emoties en bewegingen
  • Een plan kunnen maken, informatie opslaan (onthouden) en uitvoeren
  • Leren van fouten
  • Oplossen van problemen

Als kinderen problemen hebben met hun executieve functies lijkt het alsof zij niet doelmatig kunnen handelen.

Wanneer er sprake is van plannings- en organisatieproblemen start de ergotherapeut altijd met een intake gesprek. Dit gesprek vindt plaats met zowel ouders als het kind. Soms wordt ook de leerkracht betrokken. Wanneer de problemen verhelderd zijn kan er een observatie uitgevoerd worden om na te gaan waar het precieze probleem ligt.

Er zijn verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden om de planningsproblematiek aan te pakken waardoor het stop-denken-doen principes of het werken via een stappenplan. Tijdens de behandelingen wordt hier mee geoefend.