Nu het coronavirus ons dagelijks leven bepaalt kan het doormaken van deze ziekte grote gevolgen hebben op de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Ongeveer 20% van de patiënten met het Coronavirus (COVID-19) heeft ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij ziekenhuisopname of een Intensive Care (IC) opname noodzakelijk is (RIVM,2020). Patiënten die langdurig op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, kunnen te maken krijgen met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS).

Ondanks dat er nog niet veel ervaring is met de revalidatie van patiënten met COVID-19 heeft een multidisciplinaire aanpak de voorkeur. Ook ergotherapie maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire behandelteam.

Wat kan ergotherapie in de eerste lijn betekenen bij COVID-19?


Omgaan met vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende probleem na een IC opname of ernstig ziek zijn. Soms blijven vermoeidheidsklachten langer aanwezig waardoor het invloed kan hebben op het dagelijks functioneren. Tijdens de ergotherapie kijken we hoe iemand weer balans kan krijgen tussen belasting en belastbaarheid en hoe we daarin dagelijkse activiteiten kunnen opbouwen.


Cognitieve problemen

Na een IC opname kunnen er cognitieve klachten optreden, zoals problemen op het gebied van geheugen, aandacht, denksnelheid, prikkelverwerking, organiseren en plannen. Tijdens de ergotherapie onderzoeken we welke cognitieve problemen er zijn en op welke manier iemand deze problemen kan compenseren zodat hij zijn dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk kan uitvoeren.Respiratoire klachten
Wanneer er aanhoudende klachten zijn zoals kortademigheid, benauwdheid en/of hoesten heeft dit invloed op iemands functioneren. Ergotherapie kan hierbij gericht zijn op het leren toepassen van ademhalingstechnieken tijdens activiteiten, het leren toepassen van ergonomische- en houdingsadviezen tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten en eventueel het gebruik van hulpmiddelen om activiteiten minder belastend te maken.Arbeid

Ergotherapie richt zich op alle aspecten van het dagelijks leven, dus ook op arbeid. Wanneer werkhervatting aan de orde komt kijken we samen wat er nodig is om het werk te kunnen hervatten en vaak in overleg met de bedrijfsarts wordt er een plan gemaakt hoe de re-integratie op te gaan bouwen.


Mantelzorg

Niet alleen de client heeft een heftige tijd achter de rug, maar ook zijn naaste familie. Iemand zal de eerste tijd wellicht meer hulp nodig hebben waardoor er een beroep wordt gedaan op mantelzorg. Ergotherapie biedt ondersteuning aan mantelzorgers bv. op het gebied van adviezen over de manier van zorg bieden om overbelasting te voorkomen of hoe om te gaan met de cognitieve problemen.


Arm-handfunctie

Na een langdurige IC opname is er vaak sprake van spierzwakte. Hierdoor kunnen er o.a. problemen ontstaan met het gebruik van de armen en handen. We werken met gespecialiseerde handtherapeuten die kunnen helpen bij hetweer opbouwen van de handkracht en het verbeteren van bijvoorbeeld fijn motorische activiteiten.