Spier- en peesletsel

Pees- en spierletsels kunnen ontstaan door overbelasting of door een ongeluk. Deze klachten kunnen in de praktijk behandeld worden. Wanneer er echter sprake is van een letsel door een ongeluk is er vaak een acuut (groot) letsel en wordt er in eerste instantie in het ziekenhuis en revalidatiecentrum behandeling ingezet. Nadien kunt u weer bij ons in de praktijk terecht voor het verdere vervolg van de handtherapie om uw hand weer zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

Wij werken nauw samen met het Amphia, Bravis ziekenhuis en Revalidatiecentrum Revant Breda.

De spalken die wij maken zijn tijdelijke of proefspalken en vallen onder de behandeling ergotherapie/handtherapie.