Ergotherapie na COVID-19

Nu het coronavirus ons dagelijks leven bepaalt kan het doormaken van deze ziekte grote gevolgen hebben op de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Ongeveer 20% van de patiënten met het Coronavirus (COVID-19) heeft ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij ziekenhuisopname of een Intensive Care (IC) opname noodzakelijk is (RIVM,2020). Patiënten die langdurig op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, kunnen te maken krijgen met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS).

Ondanks dat er nog niet veel ervaring is met de revalidatie van patiënten met COVID-19 heeft een multidisciplinaire aanpak de voorkeur. Ook ergotherapie maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire behandelteam.

Wat kan ergotherapie in de eerste lijn betekenen bij COVID-19?


Omgaan met vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende probleem na een IC opname of ernstig ziek zijn. Soms blijven vermoeidheidsklachten langer aanwezig waardoor het invloed kan hebben op het dagelijks functioneren. Tijdens de ergotherapie kijken we hoe iemand weer balans kan krijgen tussen belasting en belastbaarheid en hoe we daarin dagelijkse activiteiten kunnen opbouwen.


Cognitieve problemen

Na een IC opname kunnen er cognitieve klachten optreden, zoals problemen op het gebied van geheugen, aandacht, denksnelheid, prikkelverwerking, organiseren en plannen. Tijdens de ergotherapie onderzoeken we welke cognitieve problemen er zijn en op welke manier iemand deze problemen kan compenseren zodat hij zijn dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk kan uitvoeren.Respiratoire klachten
Wanneer er aanhoudende klachten zijn zoals kortademigheid, benauwdheid en/of hoesten heeft dit invloed op iemands functioneren. Ergotherapie kan hierbij gericht zijn op het leren toepassen van ademhalingstechnieken tijdens activiteiten, het leren toepassen van ergonomische- en houdingsadviezen tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten en eventueel het gebruik van hulpmiddelen om activiteiten minder belastend te maken.Arbeid

Ergotherapie richt zich op alle aspecten van het dagelijks leven, dus ook op arbeid. Wanneer werkhervatting aan de orde komt kijken we samen wat er nodig is om het werk te kunnen hervatten en vaak in overleg met de bedrijfsarts wordt er een plan gemaakt hoe de re-integratie op te gaan bouwen.


Mantelzorg

Niet alleen de client heeft een heftige tijd achter de rug, maar ook zijn naaste familie. Iemand zal de eerste tijd wellicht meer hulp nodig hebben waardoor er een beroep wordt gedaan op mantelzorg. Ergotherapie biedt ondersteuning aan mantelzorgers bv. op het gebied van adviezen over de manier van zorg bieden om overbelasting te voorkomen of hoe om te gaan met de cognitieve problemen.


Arm-handfunctie

Na een langdurige IC opname is er vaak sprake van spierzwakte. Hierdoor kunnen er o.a. problemen ontstaan met het gebruik van de armen en handen. We werken met gespecialiseerde handtherapeuten die kunnen helpen bij hetweer opbouwen van de handkracht en het verbeteren van bijvoorbeeld fijn motorische activiteiten.

Corona maatregelen

Welkom (terug) bij Van Donselaar, ergotherapie & handtherapie. Nu wij de behandelingen weer mogen gaan hervatten is het belangrijk dat iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. Welke dat zijn lees je hieronder.

TRIAGE
Bij het maken van de afspraak worden er vragen gesteld of je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Als een van de vragen met ‘ja’  beantwoord wordt dan kan er geen face-to-face behandeling plaatsvinden. Er kan dan gebruik gemaakt worden van videobellen of de behandeling wordt uitgesteld.

Heb jij zelf of een van je huisgenoten op de dag van de behandeling klachten die passen bij het coronavirus dan kan de afspraak niet doorgaan. Graag telefonisch contact opnemen in dat geval.

VAKANTIE
Ben je op vakantie geweest naar een land met een oranje reisadvies of gaat het reisadvies tijdens je verblijf van geel naar oranje,  dan is het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Je mag een van onze praktijklocaties dan ook niet bezoeken. We kijken dan samen naar andere mogelijkheden voor behandeling op afstand.

Het actuele overzicht met reisadviezen vind je op www.nederlandwereldwijd.nl

HYGIENE
Op al onze locaties gelden de volgende hygiëneregels:

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Wij gebruiken plexiglas schermen bij de behandelingen handtherapie, omdat we dan niet op 1,5 meter afstand kunnen blijven.
 • Bij lichamelijk contact dragen wij handschoenen en indien nodig een mondkapje.
 • Na iedere behandeling wordt het plexiglasscherm gereinigd evenals de tafel, stoel, deurklinken en gebruikt therapiemateriaal.
 • Wij geven geen handen, maar begroeten je vanaf een afstand met een glimlach.

IN DE WACHTKAMER
Op al onze locaties gelden de volgende regels in de wachtkamer:

 • Kom, indien mogelijk, alleen naar de afspraak.
 • Kom zo veel mogelijk op tijd om wachten te voorkomen. Er is een beperkt aantal zitplaatsen.
 • Er is geen koffie/thee beschikbaar.
 • Gebruik na het desinfecteren van je handen niet meer je telefoon e.d.
 • Volg de regels qua betreden en verlaten van de praktijk zoals per locatie staat aangeven.

BEHANDELING AAN HUIS

 • Behandeling aan huis is mogelijk wanneer alle huisgenoten geen klachten hebben die passen bij het coronavirus.
 • We proberen zoveel mogelijk om op 1.5 meter afstand te blijven.
 • Bij aanvang van de behandeling dient zowel de therapeut als cliënt zijn handen te desinfecteren.
 • Indien nodig dragen we handschoenen en een mondkapje.
 • Gebruikt therapie materiaal wordt gedesinfecteerd.

Bedankt voor je medewerking!